ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದಾಟ

ಕುವೆಂಪುರವರ ೧೨೦೦ ಪುಟಗಳುಳ್ಳ “ನೆನಪಿನ ದೋಣಿ” ಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕವನಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಾನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕವನದ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರವಾದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪದ್ಯವೊಂದು ಮೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. U.K.G ಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಗಳ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೆಳಕಂಡ ಶಿಶುಕವನಮೊಂದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು.

ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದಾಟ
ಎಂಬ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ

ಎಂಬ ಆನೆಯು ಓಡಿಯೋಡಿ ಬರುತಿದೆ

ಎಂಬ ಇರುವೆಯ ಗೂಡು ತುಳಿದು ನಡೆದಿದೆ

ಎಂಬ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಮಗ್ನವಾಗಿದೆ

ಎಂಬ ಉರಗವು ಹೆಡೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದೆ

ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡ ಗಲಭೆ ಕೇಳಿದೆ

ಎಂಬ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯು ಬರುತಿದೆ

ಎಂಬ ಎತ್ತು ಹೆದರಿ ಊರಕಡೆಗೆ ಓಡಿದೆ

ಎಂಬ ಏಡಿಯು ಆನೆ ಬೆರಳ ಕಡಿದಿದೆ

ಎಂಬ ಐಸಿರಿ ಕಾಡ ಸುತ್ತ ಹರಡಿದೆ

ಎಂಬ ಒಂಟೆಯು ಬೆದರಿ ಕಾಲನೆತ್ತಿದೆ

ಎಂಬ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ

ಎಂಬ ಔತಣವು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ

ಅಂ ಎಂಬ ಅಂಬರವು ಹೂವ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸಿದೆ

ಅಃ ಎಂಬ ಅಂತಃಪುರದಂತೆ ಕಾಡು ನಲಿದಿದೆ

13 Responses to ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದಾಟ

 1. Ashok says:

  Very nice ! and an wonderful attempt

 2. Naren says:

  ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಗೆ, ಬರಹಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ನಾಂದಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಈ ಕವನಾರಂಭ.

 3. seema says:

  thumba chennagide! ಉರಗ nanage hosa shabda! thanks

  • Bharata says:

   उरगः is a sanskrit work basically. उरसा गच्छति इति उरगः meaning ‘one that moves on its chest’. Usually referred to a snake, but technically it can mean any crawling creature I suppose.

 4. Sripathi Kodi says:

  ಭರತ, ಪರ್ವಾಗಿಲ್ವೆ, ನಿನ್ನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ರಸಗಳು (creative juices) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕವನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ?

  • Bharata says:

   ನೋಡೋಣ ಶ್ರ್ರೀಪತಿ, ಕೆಲಸವೆಂಬ ಒತ್ತಡವು ರಸದ ಹರಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಡೆಯೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕವನಗಳು ಬರಬಹುದೇನೊ 🙂

 5. Bharati B Rao says:

  nice try . very surprising to see ur poems, really unexpected !

 6. Prashanth says:

  Awesome Bharata!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: